top of page

Åpenhetsloven og Olrudgruppen

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og har til hensikt å redusere risikoen for brudd på menneskerettigheter og uanstendig arbeidsforhold internt hos virksomheter, deres forretningsforbindelser og andre aktører i forsyningskjeden. Videre skal loven legge til rette for mer transparente virksomheter. Olrudgruppen er med sitt virke, underlagt denne loven, og plikter dermed å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECD sine retningslinjer. Vi skal etter loven tilgjengeliggjøre en redegjørelse for disse vurderingene. Vi plikter også og dele informasjon som gjelder åpenhetsloven med personer som etterspør dette gjennom en skriftlig forespørsel.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene

I henhold til Åpenhetsloven § 4 skal alle virksomheter som er underlagt loven utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Gjennom vår redegjørelse ønsker vi å gi allmennheten innsikt i Olrudgruppens vurderinger og tiltak.

 

Les vår redegjørelse for selskapets aktsomhetsvurderinger her.

 

Henvendelser

I samsvar med Åpenhetsloven har alle rett til å forespørre virksomheter om informasjon knyttet til hvordan tematikken i Åpenhetsloven blir arbeidet med, og virksomhetens håndtering av negativ påvirkning på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Dersom du har spørsmål knyttet til hvordan Olrudgruppen håndterer slike forhold ber vi deg ta kontakt med: post@olrud.no.

Varslingskanal

Vi i Olrudgruppen ber eksterne aktører varsle oss dersom det fattes mistanke om brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold hos noen av våre forretningsforbindelser og samarbeidspartnere. I et slikt tilfelle ønsker vi at du henvender deg til daglig leder og ansvarlig for etterfølgelse av Åpenhetsloven, Øystein Holtet via e-post oystein@olrud.no.

bottom of page