top of page

Miljø og Bærekraft

Olrudgruppen AS skal være ett av Innlandets ledende eiendomsselskap innen næringseiendom, med fokus på bærekraft, kvalitet og langsiktig verdiskapning.

Et langsiktig syn på bærekraft

Bærekraftsfokus har for alvor markert seg som en nødvendig suksessfaktor i eiendomsbransjen. Det er ikke lenger kun et samfunnsansvar, men avgjørende for selskapers konkurransedyktighet. Vi observerer denne utviklingen med en følelse av stolthet, engasjement og alvor. Stolte over evnen eiendomsbransjen har vist til målrettet, resultatorientert arbeid mot grønnere bygg og drift. Engasjert for bærekraftsarbeidet vi gjør, mulighetene det bringer, og fokuset som kreves for å hele tiden utvikle oss i riktig retning. Men også alvor – vår bransjes omstilling trekkes stadig oftere frem som en av de viktigste for å nå målene satt i Parisavtalen.

Olrudgruppen går gjennom en viktig overgang i vårt bærekraftsarbeid. I startfasen lå fokuset på kartlegging – vi trengte å vite hvor vi sto, og hvilke tiltak som var mest utslagsgivende. Dette arbeidet har vi lært utrolig mye av, og vi tror denne angrepsvinkelen har bygget kompetanse og bidratt til gode beslutninger. Vi har ikke bare prioritert driftsmessige tiltak, men også en kompetansebygging for fremtiden. Ett av våres viktigste konkurransefortrinn har vært bred intern kompetanse, og det står fortsatt helt sentralt i vår kjernestrategi.

Nå er tiden kommet for langsiktighet og en mer overordnet handlingsplan. Strategien bygger på de tre pilarene innenfor bærekraft: Økonomi, miljø og sosiale forhold, og knytter seg opp til FNs bærekraftsmål. Alle ansatte deltar i prosessen med å utforme strategien. Dette er et viktig ledd i prosessen med å tydeliggjøre vårt samfunnsansvar og dyrke en bevissthet i organisasjonen, samtidig som vi tydelig definerer hvor vi sikrer vår konkurransekraft.

Klimapåvirkning

Når vi bygger nye bygg, som f.eks. det nye bilanlegget til Møller Bil i Ringsaker, har vi stort fokus på hvordan vi og våre leverandører påvirker klimaet i sine byggemetoder. Vi setter krav til alle som deltar i våre byggeprosjekter om å håndtere alt som kan påvirke klimaet på best mulig måte.

Sirkulærøkonomi

Det er et behov for å heve kompetansen på sirkulærøkonomi – her tror vi det foreligger et stort uutnyttet potensiale for både Olrudgruppen og eiendomsbransjen som helhet. Vår nye bærekraftstrategi forlanger økt fokus på ombruk. Pilotprosjekter og kunnskapsutvikling skal prioriteres, og i hvert prosjekt skal det vurderes om det er materialer som kan brukes om igjen. Selv om ombruksfokus kommer for alvor på banen i prosjektene vi planlegger, gjøres det fortsatt tiltak på de prosjektene vi gjennomfører i dag.

Lokalmiljø

Alt er imidlertid ikke kvantitativt – Olrudgruppen skal i tillegg opprettholde en kvalitetsbevisst holdning til eiendomsutvikling for å berike lokalmiljø. Porteføljen vår er i stor grad eksponert for viktige nærmiljøer og nærhet til boligområder. Vi ønsker å bidra til gode nuligheter for arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø i de nærmiljøene vi investerer i.

Dette strekker seg også utenfor egen virksomhet; blant annet har ansatte viet sin tid til verv i Storhamar Håndball Elite og lagt til rette for realisering av ny håndballarena i Hamar. Vi har benyttet vår kompetanse til å bygge en bærekraftig klubb med gode økonomiske verdier. I arbeidshverdagen prioriterer vi forholdet til våre kunder og samarbeidspartnere svært høyt.

bottom of page