Expert, Jysk og Bohus

I 2008 ble det åpnet et nytt forretningsbygg på Grindalsmoen. Bygget totalt på 6.000 kvm og er et 3-delt forretningsbygg.

Leitagere i bygget er:
– Expert
– JYSK
– Bohus