Om oss

Olrudgruppen har med sin 90-årige historie en solid forankring i lokalmiljøet. Hele denne historien er blitt til gjennom et fundert arbeid hvor man «legger stein på stein».

Styreleder Eivind Olrud
  • Etablert i 1929 av gründer Ivar Olrud
  • Sønnen Eivind Olrud overtok i 1976 og har siden vært administrerende direktør frem til 2009 og deretter styreleder
  • Bilforhandler og eiendomsutvikler
  • I 2006 ble bilforhandlerne solgt til Møller Bil for å rendyrke eiendomsutviklingen
  • I dag forvalter Olrudgruppen 50.000 kvm forretningsareal og disponerer 150.000 kvm tomteareal for ytterligere utvikling
  • I 2015 åpnet IKEA sitt nye varehus i Nydal, nord for Hamar. Tomten ble ervervet fra Olrudgruppen.
  • I 2018 startet Olrudgruppen utbyggingen av inntil 90.000 kvm næringsbygg i IKEA Handelspark

Selskapsstruktur


Samarbeidspartnere

Olrudgruppen har valgt en organisasjonsform med få fast ansatte og med utstrakt samarbeid med et utvalg av gode samarbeidspartnere.

Våre faste samarbeidspartnere


Historie

gründer Ivar Olrud
Gründer Olrud
Gründer Ivar Olrud