Næringstomt Elverum

Vi har ca. 8 dekar næringstomt for utbygging på Grindalsmoen, Elverum.